Prova våra quizappar

Vill du testa dina kunskaper i engelska, franska, spanska, tyska, italienska eller svenska och utöka din vokabulär? Då är dessa quiz precis vad du behöver. Apparna finns tillgängliga för iOS och laddas ner via Appstore. Samtliga quiz är gratis med möjlighet till köp inuti appen för att få tillgång till fler ord.

I våra quizappar för utländska språk kan du växla mellan översättning från svenska till engelska, franska, spanska, tyska eller italienska, och vice versa – alltså från valt språk till svenska.

I quizappen för svenska tränar du på definitioner av svenska ord. Perfekt övning inför högskoleprovet!

Det är inte alltid som den översättning man kanske först tänker på finns med som ett alternativ. Vid ”pojke” är det t.ex. inte säkert att du hittar ”boy” som ett alternativ i quizet på engelska, men däremot ”lad”. Det handlar alltså om att välja det alternativ som passar bäst.

Du får direkt besked om du har svarat rätt eller fel, och om du har svarat fel så kommer även det rätta svaret upp. Det finns två sätt att göra quizen på. Antingen svarar du på så många frågor du vill, utan tidspress, eller så testar du hur många ord du hinner svara rätt på under en viss tid. I båda fallen sparas de ord som du har svarat fel på i en statistikfunktion.

Förena nytta med nöje – utöka ditt ordförråd med våra språkquiz!