Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

yttreadjektivoböjl.belägen längre ut outer; som är utanför el. utanpå äv. exterior, external, outward, outsideyttre bevis external evidenceyttre diameter exterior diameteryttre fiender (förbindelser) external enemies (relations)yttre företräden outward (extrinsic) advantagesyttre förutsättningar external conditionsyttre gestalt outward formyttre likhet outward (external) resemblanceyttre mått outside measurementyttre skada external injury (damage)yttre skönhet outward beautyutifrån kommande o.d. el. om t.ex. omständigheter el. orsak el. tvång externalyttre våld physical violence
substantivoböjl., ettexterior; ngns äv. [external] appearance; ngts äv. outsidehon har ett tilldragande yttre …an attractive appearancehans yttre his outward appearancedöma efter det yttre judge by appearances (externals)vara mån om sitt yttre be careful about one's appearancetill det yttre in external appearance, outwardly, externally
könsdelarsubstantiv i pluralyttre könsdelar genitals, privates, private parts
backspegelsubstantiv~n, -speglarinre rear-view mirror; yttre wing (amer. side) mirror
miljösubstantiv~n, ~eryttre förhållanden environment, milieu fr.; omgivning surroundings (pl.)ram setting
förebudsubstantiv~et, =varsel presage; yttre tecken omen, portent <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>
blodutgjutningsubstantiv~en, ~argenom yttre skada bruise; vetensk. ecchymos|ispl. -esblödning bleeding, effusion of blood
fosterhinnasubstantiv~n, -hinnoranat. membrane of the foetus (amer. fetus)inre fosterhinna amnionyttre fosterhinna chorion
utsidasubstantiv~n, -sidoroutside; fasad façade; yta surface äv. bildl.; i betydelsen 'yttre' exteriorfrån utsidan äv. from without
2 tuffavard.intransitivt verb~de, ~ttuffa till t.ex. sitt yttre smarten upreflexivt verb~de, ~ttuffa till sig become tougher, toughen up
vårdadadjektivvårdat, ~evälskött well-kept; om person o. yttre well-groomed; prydlig neat, trim; om t.ex. språk el. stil polished, refined
© NE Nationalencyklopedin AB