Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

yttreadjektivlängre ut belägen outer; utanför el. som är utanpå exterior, externalyttre likhet outward resemblanceyttre skada external injurysom kommer utifrån externalyttre våld physical violence
substexterior; ngns yttre external appearancetill det yttre outwardly, externally
utsidasubstoutside; yttre exterior
könsdelarsubst plyttre genitals, private parts
rymdsubstvärldsrymd spaceyttre rymden outer spacerymdinnehåll capacity
välvårdadadjektivwell-kept; om t.ex. yttre well-groomed
vårdadadjektivom person el. yttre well-groomed, neat; om t.ex. språk careful
utseendesubstyttre appearance; persons vanligen looks (pl.)känna ngn till utseendet know sb by sight
miljösubstyttre förhållanden environment; omgivning surroundings (pl.)förstöra miljön destroy the environment, pollute the environment
backspegelsubstbil., inre rear-view mirror; yttre wing mirror; amer. side mirror
välsköttadjektivwell-managed; om t.ex. hushåll well-runom t.ex. händer well-kept; om t.ex. tänder well-cared-for; om t.ex. yttre well-groomed
© NE Nationalencyklopedin AB