Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

yttraverbuttala utter; säga say; t.ex. sin mening expressyttra sig a) uttala sig express an opinion <om about, on>, give one's opinion <om about, on>; ta till orda speak b) visa sig show itself <i in>hur yttrar sig sjukdomen? what are the symptoms of the disease?
utbristaverbyttra exclaim, burst out
gnällaverbjämra sig whine; yttra missnöje grumble; klaga complainom dörr creak
anmärkaverbyttra remarkkritisera m.m. criticize <på ngn sb; på ngt sth>, find fault < with>
© NE Nationalencyklopedin AB