Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

yttertaksubstroof
taksubstyttertak roof; innertak ceilingha tak över huvudet have a roof over one's headrummet är högt i tak the room has a high ceilinghan gick i taketblev rasande när han hörde det he hit the roof when he heard itmaximum, t.ex. pristak ceilingsätta ett tak för impose a ceiling on; för utgifter cap
© NE Nationalencyklopedin AB