Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ytterstaadjektivlängst ut belägen outermost; längst bort belägen farthest; friare utmostsist last; om t.ex. orsak ultimateligga på sitt yttersta be at death's doorstörst el. högst utmost, extremegöra sitt yttersta do one's utmostutnyttja ngt till det yttersta exploit sth to the utmost
havsbandsubsti havsbandet i yttersta skärgården on the outskirts of the archipelago
gränssubstgeogr.el.ägogräns boundary; statsgräns frontier; gränsområde border, borders (pl.)yttersta gräns limitallting har en gräns there is a limit to everythingsätta en gräns för begränsa set bounds to, set limits to…ligger vid gränsen …lies on the border
© NE Nationalencyklopedin AB