Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ytterligareadjektivoböjl.vidare further; därtill kommande additional; mera moreett ytterligaretillägg äv. another…adverbvidare further; ännu mera still (even) moreytterligare två månader another (a further) two months, two months moreytterligare 100 kronor an additional 100 kronor, 100 kronor moreytterligare ett exempel one more…, [yet] another…inte ha ngt ytterligare att tillägga …to add besides
dessutomadverbbesides, …as well; vidare furthermore; ytterligare moreover, in addition
yttermeraadjektivoböjl.till yttermera visso som ytterligare bekräftelse to make doubly sure; dessutom what is more, into the bargain
överskjutandeadjektivoböjl.ytterligareöverskjutande belopp surplus (excess) amount, surplus, excessutskjutande el. om t.ex. del el. klippa projecting
ökadadjektivökat, ~eincreased osv.; jfr öka; ytterligare addedökade utgifter äv. increasing (additional) expenditure (sg.)
utbyggnadsubstantiv~en, ~ertillbyggnad (konkr.) extension; hus annexe, addition; utskjutande del projectionutvidgning extension, expansion; ytterligare förbättring development
avvaktatransitivt verb~de, ~tankomst el. svar await; händelsernas gång wait and see; vänta (lura på) wait (watch) foravvakta ytterligare order stand by for further orders
fortsattadjektiv=fortlöpande continuous; återupptagen resumed; ytterligare furtherfortsatt hjälp continue to receive assistanceett fortsatt uppskov a prolongation of the delayadverbmarknaden är fortsatt svag the market continues weak
därutöveradverbytterligare in addition [to that(this, it)]; mer more100 kronor och därutöver …and upwardsbelopp på 100 kronor och därutöver äv. amounts of at least 100 kronor
tillökningsubstantiv~en, ~ar[ytterligare] ökning increase <av of>; tillskott el. speciellt konkr. addition <av, i, till to>vänta tillökning [i familjen] be expecting an addition to the family
© NE Nationalencyklopedin AB