Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

yttersubstantiv~n, yttrarsport. winger
byxorsubstantiv i pluralytter~ el. lång~ trousers; amer. vanl. pants; lättare fritidsbyxor slacks[ett par] nya byxor new (a new pair of) trousers
2 skärsubstantiv~et, =med skridsko el. i sammansättn. el. inner~ el. ytter~ …edgeta långa skär skate in long stridesegg på verktyg [cutting] edge; på plog share; på borr bit; på fräs knifeskåra cut; inskärning på nyckelax notch
taksubstantiv~et, =ytter~ roof (äv. om dess undersida, då innertak saknas, t.ex. i kyrka, vindsvåning, vagn); inner~ ceiling äv. bildl.; utsidan på vagn, bil o.d. äv. topinte ha tak över huvudet have no (be without a) roof over one's headrummet är högt (lågt) i tak …has a high (low) ceilingdet är högt i tak the ceiling is high äv. bildl.lägga tak på… put (lay) a roof on…, roof…sätta ett tak för impose a ceiling on; om utgifter o.d. äv. cap
kantsubstantiv~en, ~erallm. el. ytter~ edge; bård o.d. border, verge; på plagg edging, trimming; på tyg selvage, selvedge; marginal margin; på kärl o.d. brim; bröd~ crust; ost~ rind; hörn cornertrasig i kanten …at the edge (om kopp o.d. brim)kant i kant edge to edgeställa på kant place on edgebildl.hålla sig på sin kant keep oneself to oneself, keep aloofkomma på kant med ngn fall out with sb, get on the wrong side of sbvara fin i kanten lättstött be oversensitive (struntförnäm stuck-up)
© NE Nationalencyklopedin AB