Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

yrkesskickligadjektiv~tskilled, …skilled in one's trade (inom hantverk äv. craft)
kunnigadjektiv~twell-informed <i on>, knowledgeable <i about>; erfaren experienced <i in>; kompetent competent; skicklig clever, [very] good <i at>; yrkesskicklig skilled <i at, in>vara tekniskt kunnig possess technical skill (vard. the [technical] know-how)
© NE Nationalencyklopedin AB