Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

yrkesubstantiv~t, ~nsysselsättning occupation; akademiskt el. konstnärligt el. militärt profession; speciellt inom hantverk o. handel trade; hantverk (i högre stil) äv. craft; arbete job, work (endast sg.)fria yrken [liberal] professionshan kan sitt yrke he knows his jobutöva ett yrke practise a profession, carry on a tradevälja yrke choose one's profession (trade, occupation)han är advokat (skräddare) till yrket he is a lawyer by profession (a tailor by trade)
skräddaresubstantiv~n, =yrke tailorzool. water strider (skipper)
utövaresubstantiv~n, =practiser; av konst el. yrke practician
sadlatransitivt verb~de, ~tsaddlesadla av (på) unsaddle (saddle [up])intransitivt verb~de, ~tsadla om byta yrke change one's profession etc.; jfr yrke
skrädderisubstantiv~et, ~erbutik tailor's shop; firma tailor's firm; verkstad tailor's workshopyrke tailoring
yrkesvalsubstantiv~et, =choice of occupation (resp.profession, trade); jfr yrke
professionsubstantiv~en, ~erprofession, trade; jfr yrketill professionen by profession
falkjaktsubstantiv~en, ~erhawking; spec. som konst el. yrke falconry (endast sg.)
hanteringsubstantiv~en, ~arhanterande handling etc.; jfr hanteranäring el. yrke trade, businessskum hantering shady business
hantverksubstantiv~et, =konst~ handicraft; yrke tradestolen är ett fint hantverk …a good piece of (…good) craftsmanship (workmanship)
© NE Nationalencyklopedin AB