Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

yrkaverbyrka el. yrka fordra demand; resa krav på call for; som rättighet claim; kräva insist
fordraverbbegära, kräva demand; yrka på insist on; göra anspråk på claimdet fordrar mycket tid it requires (demands) a lot of time
© NE Nationalencyklopedin AB