Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ynnestsubstantiv~enlitt. favourvisa mig den ynnesten do me the favour <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof + ing-form>
nådsubstantiv~enspeciellt relig. grace; barmhärtighet mercy; ynnest favouri nådens år 2008 in the year of our Lord 2008finna nåd inför ngn (ngns ögon) find favour with sb (in sb's eyes)nåd be pardoned (om dödsdömd reprieved)låta nåd gå före rätt err on the side of mercy, temper justice with mercysöka (begära) nåd sue for mercy (pardon)leva på nåder hos ngn live on sb's charityta ngn till nåder restore sb to favourtitelErs nåd Your Grace
© NE Nationalencyklopedin AB