Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

yngreadjektivkomparativyounger; senare later; nyare more recent; i tjänsten juniori [sina] yngre dagar var han in his younger days…en yngrerätt ung affärsman a youngish (fairly young) businessmanSten Sture den yngre …the Youngerde yngreminns inte young people…han är fem år yngre än jag äv. he is my junior by five yearshon ser yngre ut än hon är äv. she does not look her ageden där frisyren gör henne tio år yngre …makes her look ten years younger
blåvingesubstantiv~n, -vingarzool. [common] blueförr, yngre flickscout brownie; se minior
kommendörsubstantiv~en, ~erinom flottan commodore; amer. rear admiral lower half; yngre i tjänsten captain
järnåldernsubstantivbest. sing.the Iron Ageyngre (äldre) järnåldern the later (earlier) Iron Age
kommendörkaptensubstantiv~en, ~er, kommendörkapten av första graden captain; yngre i tjänsten commanderkommendörkapten av andra graden commander
stenåldernsubstantivbest. sing.the Stone Ageyngre stenåldern the Neolithic (New Stone) Ageäldre stenåldern the Palaeolithic (Old Stone) Age
ungadjektiv~t (jfr yngre, yngst)young; ungdomlig äv. youthfulunga förmågor young (youthful) talentsden unga generationen vanl. the rising generationen ung man a young man, a youthsom ungvar han as a young man (a youth)…, when he was young…han ser ung ut för sin ålder he looks young for his agevara ung till sinnet be young at heartdö vid unga år die young (at an early age)ung och gammal el. unga och gamla young and oldde unga i allmänhet the young, young people; t.ex. i ett sällskap the young people
mindreadjektivkomparativ(mots. till 'större' o.d.) allm. smaller; kortare shorter; yngre younger; ringare less; attr. ibland äv. lesser; mindre betydande minor; [ganska] liten small; obetydlig slight, insignificantMindre Asien Asia Minorav mindre betydelse of less (föga little, minor) importanceett mindrelitet fel har smugit sig in a slight error…det kostar en mindreliten förmögenhet …a small fortunei England och i mindre grad i Sverige …to a lesser extent (and less so) in Swedenjag har inget mindreän en hundralapp I have no smaller change…vara mindre till storleken (växten) be smaller in size (shorter el. smaller of stature)
adverb(mots. till 'mera') allm. less; färre fewer; inte särdeles not very; inte så mycket not so much <än as>det kräver mindre arbete …less (a smaller el. lesser amount of) workdär var [mycket] mindrefärre bilar (folk) än vanligt there were [far] fewer cars (people)…göra ngt mindre än en timme …in less than (in under) an houringen mindre än statsministern no less a person than…ingenting mindre än ett underverk nothing less than…; endast nothing short of…inte mindre än tio personer no fewer (less) than…man kan bli arg för mindre it is enough to make you (one)…med mindre [än att] hela systemet avskaffas short of the abolition of…, unless…is abolishedhan kan inte gå, mycket (ännu) mindre springa …let alone runett mindre lyckat försök a not very successful…, a rather unsuccessful…det är mindre troligt …not very likely, …rather unlikely
© NE Nationalencyklopedin AB