Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

X-kromosomsubstX-chromosome
x-kroksubstx-hook, angle-pin picture hook
röntgenfotograferaverbX-ray
röntgaverbX-ray
röntgenbehandlingsubstX-ray treatment
röntgenbildsubstX-ray picture
skärmbildsubstX-ray picture
skärmbildsundersökningsubstX-ray examination
röntgenstrålarsubst plX-rays
© NE Nationalencyklopedin AB