Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vuxenadjektivfullvuxen adult, grown-uphon var inte vuxen uppgiften she was not equal to the task
substde vuxna adults
situationsubstsituationvara situationen vuxen be equal to the occasion
växaverbgrow; öka increasedet växer mig över huvudet it's getting beyond my controlvara situationen vuxen be equal to the occasion
verb och partikelverbväxa bortdet växer bort it will disappearväxa ifrån ngtgrow out of sth, outgrow sthväxa igenom stig become overgrown with weedsväxa ihopgrow togetherväxa till:flickan har vuxit till sig she has grown into a fine girlväxa uppgrow up, growväxa ur sina klädergrow out of one's clothes
storadjektivrymlig large; vard. big; lång tall; spec. abstrakt el. i betydelsen 'framstående' etc. greatstort antal a large numberen stor del av tiden a good deal of the timetill stor del largelytill min stora förvåning much to my surprisevara till stor hjälp be a great helpen stor karl a big man; lång a tall manen verkligt stor man a truly great mandet är stora pengar that's a lot of moneystor publik a large audienceen stor summa pengar a large sum of moneyi stort sett el. i det stora hela on the wholeslå på stort do things in a big way, do the thing in stylevuxen grown upstora damen vard. quite a little ladybli stor grow upstor bokstav capital letter
© NE Nationalencyklopedin AB