Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vristsubstantiv~en, ~erankel ankle; fotens böjliga översida instep; vetensk. tarsu|spl. -i
lindasubstantiv~n, lindorhist., för spädbarn swaddling-clothes (pl.)kväva…i sin linda bildl. nip…in the budligga i sin linda bildl. be in its infancytransitivt verb~de, ~tvira wind; svepa wrap; binda tie; t.ex. en stukad vrist bind up; spädbarn swaddlehon kan linda honom kring sitt [lill]finger she can twist him round her little finger
partikelverblinda inwrap up <i in>; jfr inlindadlinda omvira om på nytt rewindlinda om fingret [med någonting] tie something round one's finger
© NE Nationalencyklopedin AB