Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vridaverbturn; sno twist, windvrida händerna wring one's handsvrida tvätt wring out the washingvrida och vränga på ngt twist and turn sthvrida sig turn
verb och partikelverbvrida avtwist offvrida fram klockanput the clock forwardvrida omt.ex. nyckeln turnvrida påt.ex. kranen turn onvrida till kranenturn off the tapvrida upp klockanwind up the clock
stängaverbtillsluta shut; slå igen close; med lås lock; med regel boltstänga butiken för dagen shut up shopposten är stängd the post office is closed
verb och partikelverbstänga avshut off; väg close; spärra av block up; vatten el. gas shut; vrida av turn off; elström el. radio el. tv switch off; huvudledning el. telefon cut off; från tjänst etc. suspendgatan är avstängd! street closed to trafficavstängt! no admission!stänga igenshut up, lock upstänga instänga tillclose, shutstänga ute
© NE Nationalencyklopedin AB