Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vresigadjektiv~tom person peevish, cross, surlyom träd gnarled, cross-grained
vresighetsubstantiv~enpeevishness osv.; jfr vresig
retligadjektiv~tlättretad irritable, fretful; lättstött touchy, over-sensitive; vresig peevish; spec. om humör petulantförarglig annoying
knarrigadjektiv~teg. creaking, squeaking; creaky; squeaky äv. om röstom person:vresig o.d. grumpy, surly
tväradjektiv~t~t avskuren square; brant sheer, steep; skarp el. oförmodad el. om t.ex. krök el. övergång el. vändning abrupt, sharp; plötslig sudden; spec. om svar curt; sur el. vresig surlysubstantiv~en, t.ex. ligga (skära ngt) tvären …crosswise, …acrosssätta sig på tvären eg. el. om föremål get stuck crossways; bildl. el. om person become awkward (cussed)
humörsubstantiv~et, =lynne temper, temperament; sinnesstämning humour; amer. humor; spirits (pl.)moodha ett glatt humör have a cheerful temperamentförlora (tappa) humöret bli arg lose one's temper; bli på dåligt humör be put out of humour (spirits)hålla humöret uppe keep up one's spiritsupp med humöret! cheer up!han är inte humör …in the best of temperspå dåligt humör sur el. vresig in a bad mood (temper)på gott humör in a good (cheerful) moodinte vara på humör att (+ inf.) not be in the mood to + inf., not feel like + ing-form
© NE Nationalencyklopedin AB