Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vrakatransitivt verb~de, ~tförkasta rejectvälja och vraka pick and choose
välja (jfr vald)transitivt verb och intransitivt verbvalde, valtallm. choose <bland from among (out of); mellan (på) between; som as; till as (for)>; noga selectvälja [ut] pick out <bland from>välj! take your pick!välja och vraka pick and choosedet finns inte så mycket att välja there is not much to choose from (much choice, much of a selection)välja äv. have one's choicelåta ngn välja give sb a free choicevälj dina ord! mind what you say!välja sina ord med omsorg be careful about one's choice of wordsvälja bort skolämne drop…välja till skolämne take an additional (extra)…välja ut select, pick out; jfr utvaldgenom röstning utse elect; till riksdag o.d. (om valkrets) returnvälja ngn till ordförande (president) elect sb…välja in ngn i akademien (styrelsen) elect sb to (member of)…välja om re-elect
© NE Nationalencyklopedin AB