Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vråsubstantiv~n, ~rcorner, nook, crannyen lugn vrå a sheltered spot
obemärktadjektiv=unnoticed, unobserved, unperceived; om vrå o.d. äv. obscure; ringa humbleadverbse oförmärktpassera obemärkt pass unnoticed (unobserved)
prångsubstantiv~et, =[narrow] passage; gränd alley; vrå:i t.ex. hus corner, nook; bland t.ex. klippor cranny
krypinsubstantiv~et, =gömställe el. hål nest, hole; vrå nook, corner; lya denett eget krypin a place of one's own
vinkelsubstantiv~n, vinklarmatem. angle; hörn corner; vrå nookrät (spetsig, trubbig) vinkel right (acute, obtuse) anglebilda 30° vinkel (en vinkel på 30°) mot ytan form an angle of 30° with…byggd i vinkel built L-shapedi rät vinkel mot golvet at right angles to…, perpendicular to…alla vinklar och vrår all the nooks and corners (crannies), every nook and corner (cranny)
skyddatransitivt verb~de, ~tprotect; shelter speciellt mera konkr.; värna (t.ex. mot lidande, förtal, obehag) shield; försvara defend; skyla el. ge betäckning cover <moti samtliga fall vanl.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst; för from>här är vi skyddade mot regnet …sheltered from the rain[ett] skyddat arbete sheltered employmentskyddat nummer tele., text på display number withheldarbeta i [en] skyddad verkstad …a sheltered workshopen skyddad vrå a sheltered spotskydda sig protect (safeguard, mera konkr. shelter) oneself <mot (för) against (from)>
© NE Nationalencyklopedin AB