Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vrängaverbvända ut o. in på turn…inside out; förvränga distort, twist
vridaverbturn; sno twist, windvrida händerna wring one's handsvrida tvätt wring out the washingvrida och vränga på ngt twist and turn sthvrida sig turn
verb och partikelverbvrida avtwist offvrida fram klockanput the clock forwardvrida omt.ex. nyckeln turnvrida påt.ex. kranen turn onvrida till kranenturn off the tapvrida upp klockanwind up the clock
vändaverbturn; vända om, vända tillbaka turn back; återvända returnvänd! el. var god vänd (förk.v.g.v.) please turn overförk.PTOvända bilen turn the car round, reverse the carvända om hörnet round the corner, turn the cornervända på bladet (sidan) turn the page, turn over the pagevända på sig turn roundvända på steken se på t.ex. ett problem på ett nytt sätt look at it the other way roundvända sig turn; kring en axel turn, revolve; om vind shift, veerlyckan vände sig his (her etc) luck changedvända sig i sängen turn over in the bed, turn in one's bedvända sig till ngn a) vända sig om mot ngn turn to sb, turn towards sb b) rikta sig till ngn address sb c) för att få ngt apply to sbinte veta vart man ska vända sig not know where to turn; till vem not know to whom to turn
verb och partikelverbvända omtillbaka turn back; återvända returnvända sig omturn, turn roundvända upp och ned på ngtturn sth upside-downvända ut och in på ngtvränga turn sth inside out
© NE Nationalencyklopedin AB