Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

volymsubstantiv~en, ~ervolume äv. om röst; om mått äv. cubic capacitybok el. bokband volume; större tome
tonstyrkasubstantiv~n, -styrkorintensity [of sound]; volym volume [of sound]
rymdsubstantiv~en, ~ervärlds~ space; luft air; himmel sky; bildl. el. i t.ex. målning spacerymden världsrymden space; himlavalvet the expanse [of heaven]yttre rymden outer spaceförsvinna i tomma rymden fade into space~innehåll capacity; volym volume
oerhördadjektiv-erhörtaldrig tidigare hörd unheard-of… ( (pred.) unheard of); enastående unprecedented, unparalleledallm. förstärkande enormous, tremendous, immense; vard. awful, terrific; ytterlig el. om t.ex. noggrannhet extreme; spec. betr. storlek. volym äv. huge, colossal
omfångsubstantiv~eteg.:storlek size, bulk, dimensions (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvolym volume; omkrets circumference, girth; rösts range, compasstill omfånget in size (bulk, girth)bildl.:utsträckning, omfattning scope, range, extent, compass
bandsubstantiv~et, =konkr.:allm. band; snöre string; t.ex. för hopfästning o. i bandspelare tape; prydnads~, hår~ ribbonlöpande band conveyor belt, assembly (production) lineromaner på löpande band one novel after the otherspela in på band record […on tape], tape, tape-recordabstr.el.bildl.:förenande el. hämmande tie; bond vanl. starkare; tvång äv. restraint, constraintäktenskapets band the marriage bond (tie)fri från alla band free from all ties (restraints)lägga band på sig check (restrain) oneself, keep one's temperbok~ binding; volym volumeen roman i tre band a three-volume novel, a novel in three volumestrupp, följe band, gang; jazz~ o.d. band
© NE Nationalencyklopedin AB