Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 vittadverbwidelyvitt och brett far and widemed vitt uppspärrade ögon with wide [open] eyes, with eyes wide openprata vitt och brett om… talk (speak) at great length about…vara vitt skild från differ greatly from…vitt, se såvittför så vitt provided thatför så vitt inte ofta unless
1 vittsubstantivoböjl.white; för ex. jfr blått, svart
benvitadjektiv-vittivory-coloured
bländvitadjektiv-vittdazzlingly white
pärlvitadjektiv-vittpearl (pearly) white
svartvitadjektiv-vittblack and white
snövitadjektiv-vittsnowy, snow-white, …as white as snow
kritvitadjektiv-vitt…[as] white as chalk (i ansiktet as a sheet), snow-white
trävitadjektiv-vittwhitewood…stolen är trävit …is made of whitewood
vinbärsubstantiv~et, =currantrött vinbär redcurrantsvart vinbär blackcurrantvitt vinbär whitecurrant
© NE Nationalencyklopedin AB