Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vitlöksubstantiv~en, ~argarlic
aningsubstantiv~en, ~arförkänsla feeling, idea; spec. av ngt ont premonition, foreboding; misstanke suspicion; vard. hunch <om atti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasthat>; intuition divinationonda aningar bad feelingsbegrepp el. föreställning idea, notion, conception <om of; om att that>det har jag ingen (inte den blekaste) aning om! I have no (not the slightest) idea!; vard. I haven't a clue!smula, stänken aning parfym a suspicion (trace) of scenten aning vitlök a touch of garlicen aning trött a bit (slightly) tired
© NE Nationalencyklopedin AB