Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vistelsesubststay
uppehållsubstavbrott el. paus break; järnv.,flyg. etc. stop, haltgöra uppehåll stop, halttåget gör 10 minuters uppehåll på stationen the train stops for 10 minutes at the stationutan uppehåll without stopping, without pausingvistelse stay
© NE Nationalencyklopedin AB