Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

visstadverbcertainly, to be sure; utan tvivel no doubtja visst! certainly!, of course!visst inte! certainly not!du tror visst att… you seem to think that…
någontingpronomenanythingnågot visst something
utbildningsubsteducation; i visst syfte training; undervisning instruction
utbildningsanstaltsubsteducational institution; i visst syfte training institution
checksubstcheque <visst beloppskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; amer. check <visst beloppskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>betala med check pay by chequelösa in en check cash a cheque
krönikasubstchronicle; artikel över visst ämne t.ex. i tidning column
försättaverbi visst tillstånd putförsätta sig i en obehaglig situation put oneself in an awkward situation
jainterjektionyesja då! oh yes!ja visst! you bet!, not half!; spec. amer. sure thing!
visserligenadverbhelt visst certainly; förvisso to be surehan är visserligen duktig, men… it is true that he is clever, but…
någonstansadverbanywherejag kan inte hitta det någonstans I can't find it anywherepå ett visst ställe somewherejag måste ha lagt den någonstans I must have put it somewherevar någonstans? where?, whereabouts?
© NE Nationalencyklopedin AB