Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vissnaintransitivt verb~de, ~tfade, wither, wiltvissna bort wither [away]; bildl. el. om person fade awayvissna ned wither [away]
falnaintransitivt verb~de, ~tdie down; vissna fade, wither
förtvinaintransitivt verb~de, ~tvissna wither [away] <av with>; med.el.bildl. atrophy
förtorkaintransitivt verb~de, ~tbecome parched, dry up; vissna äv. wither [away]
vissenadjektivvisset, vissnafaded äv. bildl.; förtorkad withered, wilted; om blad äv. drykänna sig vissen ur form feel out of sorts; 'nere' feel off colour, feel rotten
torkasubstantiv~n[spell of] drought, dry spell (weather); bildl. el. brist på något drought, shortage
transitivt verb~de, ~tgöra torr dry; få…torr äv. get…dry; låta…torka äv. let…dry; genom t.ex. gnidning äv. wipetorka ansiktet dry (wipe, mop) one's facetorka disk[en] dry (wipe) the dishesom du diskar, så kan jag torka …I'll do the drying-uptorkad frukt dried (desiccated) fruittorka fötterna på dörrmattan wipe one's feet…torka fötterna! på anslag use the doormat!torka händerna (munnen, näsan) dry (wipe) one's hands (mouth, nose)torka borttorka dammet av (från) bordet wipe the dust off the tabletorka svetten ur pannan mop [the sweat off] one's forehead (brow)torka sina tårar (tårarna ur ögonen) wipe away one's tears, dry [the tears out of] one's eyes
intransitivt verb~de, ~tbli torr dry, get dry; om mark äv. get parched; om växt äv. wither away, dry up
reflexivt verb~de, ~ttorka sig dry oneself; torka av sig wipe oneself [dry]torka sig i ansiktet (om händerna etc.), se torka ansiktet, torka händernaetc. under torkatorka dig om munnen! använd servetten! use your napkin!
partikelverbtorka av~ ren:t.ex. fötterna el. skorna wipe; glasögon äv. clean; damma av el. bord o.d. dust~ bort:damm wipe offtorka av dammet på (från) ngt wipe the dust off sthtorka borttr. (fläck o.d.) wipe (gnida rub) offtorka bort en tår dry (brush) away a tearitr. get dried up; om vätska äv. dry up; vissna wilt, withertorka fastdry and get stuck <vid to>torka ihopkrympa ihop shrink [in drying]torka initr.om färg o.d. dry (get dried) upbildl., vard. come to nothing, not come off, be washed outtorka innecome to nothing, not come offtorka upptr. wipe (mop) upitr. dry up, get dry [again]torka utitr. el. om t.ex. flod dry up, run drytr. dry
© NE Nationalencyklopedin AB