Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

visningsubstshowing; demonstration demonstration; förevisning exhibition, display, showdet är två visningar om dagen på slottet visitors are shown over the palace (castle) twice a day
utställningsubstexhibition, show; visning display
© NE Nationalencyklopedin AB