Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 viskasubstantiv~n, viskorför rengöring whisk
2 viskatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~twhisperviska ngt i örat på ngn whisper sth in sb's earsa han viskande …in a whisper
tisslaintransitivt verb~de, ~ttissla och tassla viska whisperdet tisslas och tasslas så mycket om att… there is a lot of whispering (skvallras tittle-tattle) going on that…
© NE Nationalencyklopedin AB