Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

visitsubstcall, visitavlägga visit hos ngn pay sb a visit, call on sb
statsbesöksubststate visit
gästaverbbesöka visit
studiebesöksubstvisit for purposes of study, study visit
läkarbesöksubstvisit to the doctor
svarsvisitsubstreturn visit, return call
biobesöksubstvisit to the cinema (movies)
besökaverbhälsa på hos visit, pay a visit to, go to see; bevista attend; ofta besöka frequentbesöka ngn visit sb, call on sb, pay sb a visit
teaterbesöksubstett teaterbesök a visit to the theatre
återbesöksubsthos t.ex. läkare el. nästa besök next visit, next appointmentgöra återbesök make a follow-up visit
© NE Nationalencyklopedin AB