Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

visionsubstvision <av, om of>
synskärpasubstacuteness of vision
blickfältsubstfield of vision
synfältsubstfield of vision
synfelsubstdefect of vision, visual defect
uppenbarelsesubstrelig. revelation; drömsyn visionvarelse creature
blickfångsubstsom fångar blicken eye-catcherblickfält field of vision
synsubstsynsinne sightha dålig syn have a bad eyesightsyn catch sight ofsynsätt view < of>anblick sightvision vision; spökbild apparitionutseende el. skenför syns skull for the sake of appearancestill synes som det ser ut apparently; skenbart seemingly
© NE Nationalencyklopedin AB