Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

visaresubstpå ur hand; på instrument pointer, indicator, needle
utslagsubsthudutslag rashutslag break out in a rashpå våg turn of the scale; av visare etc. deflectionavgörande decisionfälla utslag give a decision, give a verdictyttring manifestation; exempel instance
© NE Nationalencyklopedin AB