Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

visaresubstantiv~n, =på ur hand; på instrument pointer, indicator, needle; på skala äv. index
utslagsubstantiv~et, =hud~ rash, [skin] eruptionutslagöver hela kroppen break out in a rash…, come (break) out in spots…ha utslag have a rash (spots)på våg turn of the scale; av visare o.d. deflection; av magnetnål äv. deviationge utslag om visare o.d. be deflected, deviate, turn; om instrument give response (visst värde a reading)vågen ger utslag för ett milligram the scale is sensitive to…avgörande decision, resolution; dom judgement (i brottmål sentence); skiljenämnds awarddetta fällde utslaget bildl. this decided the matter, this tipped (turned) the scaleyttring manifestation; exempel instance; symptom symptomgolf. drive
© NE Nationalencyklopedin AB