Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 visatransitivt verb~de, ~tallm. show; åld., jur. shew; peka point < out (to)>; förete äv. present; visa tecken på exhibit, display, demonstrate; bevisa, utvisa el. äv. provekyrkklockan visar rätt tid (visade 12.15) the church clock tells the right time (pointed to 12.15)detta visar att han är… äv. this shows him to be…undersökningen visade att… äv. the investigation made it plain (revealed) that…visa aktning för ngn pay respect to sbvisa tacksamhet äv. be gratefulvisa en tendens till show (manifest, evince) a tendency tovisa ngn vägen till äv. direct sb tovisa ngn på dörren show sb the doorvisa ngn till hans rum äv. conduct sb to…termometern visar [på] 20 grader äv. the thermometer says (registers) 20°
reflexivt verb~de, ~tvisa sig show oneself; framträda appear; om person äv. make one's appearance; bli tydlig become apparent; synas äv. be seen; om sak äv. manifest itselfdet visade sig att beräkningarna var it turned out (appeared) that…det kommer att visa sig om… it will be seen whether…detta visade sig vara ogenomförbart this (that) proved (was found) [to be] impracticableuppgiften visade sig vara felaktig …proved (turned out) to be erroneous (misleading)visa sig från sin bästa (sämsta) sida appear at one's best (worst), show to best advantage (to disadvantage)
partikelverbvisa framförete show; lägga fram [till beskådande] exhibit, displayvisa invisa in ngn i ett rum show sb into a roomvisa in honom till mig! send him [in] to me!visa omkringvisa ngn i fabriken show sb round the factoryvisa uppt.ex. pass show; ta fram produce; resultat show; t.ex. ett bokslut äv. producevisa ut ngnorder (send) sb out
1 visasubstantiv~n, visorallm. song; folk~ ballad; kort el. enkel ~ äv. ditty; låt äv. tune, melody, airHöga Visan el. Salomos höga visa the Song of Songs, the Song of Solomondet är alltid samma visa it is always the same old story
genomresevisumsubstantiv~et, = el. -visatransit visa
turistvisumsubstantiv~et, = el. -visatourist visa
inresevisumsubstantiv~et, = el. -visaentry visa
utresevisumsubstantiv~et, = el. -visaexit visa
visumsubstantiv~et, = el. visavisa
visumtvångsubstantiv~etvisa requirement
viseratransitivt verb~de, ~tpass visa
viseringsubstantiv~en, ~arvisaing; visum visaviseringen gäller två månader the visa is valid for…
© NE Nationalencyklopedin AB