Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 visadjektivwise
1 vissubstway, manner, fashionpå det viset in that way
sättsubstway, manner, fashion ((endast sing.)), metod method; medel meanspl. likasätt och vis i viss mån in a waypå alla möjliga sätt el. på alla sätt och vis in every possible waypå det sättet in that way, in that manner, in this way (manner), like that, like thispå ett eller annat sätt somehow or otherpå så sätt in that way; jaså I see!uppträdande manner, behaviour; umgängessätt manners (pl.)
© NE Nationalencyklopedin AB