Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

virkningsubstantiv~en, ~arvirkande crocheting, crochet worken virkning virkat arbete a piece of crochet work
stolpesubstantiv~n, stolparsäng~ el. grind~ el. lykt~ post; lednings~ el. telefon~ o.d. pole; i virkning trebleskjuta i stolpen hit the post (upright)stolpar disposition el. för uppsats o.d. main points, skeleton outline (sg.)några stolpar för tal o.d. some main (important) points
2 varvsubstantiv~et, =gång el. omgång turn, round; sport., ban~ lap; tekn. el. astron. revolution; tekn., vard. rev; vid stickning och virkning row1 000 varv i minuten …revolutions (vard. revs) per minutegå ett (flera) varv runt kvarteret take a turn (several turns) round…, go once (several times) round…gå ett varvi trädgården (göra en vända) take a turn…linda ett band två varv [runt] wind…twice round (about)gå ner i varv ease off (up), take it easiernär han hade kommit upp i varv when he had really got goingvara uppe i varv bildl. be all geared (revved) up, be in full swing, be really going strongmellan varven ibland now and thengå på högsta varv be at top rev; bildl. äv. give all one's gotlager, skikt layer
© NE Nationalencyklopedin AB