Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

virkesubstantiv~tträ wood, timber; speciellt amer. lumber; byggnads~ building timber; amer. lumberbildl. stuffdet är gott virke i honom he is made of the right stuffvard., till grogg mixer; sodavatten soda (tonic tonic water) etc.
trävirkesubstantiv~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse virke
1 enesubstantiv~tvirke juniper[-wood]
buxbomsubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasbot. box~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvirke boxwood
1 ensubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasträd [common] juniper~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvirke juniper[-wood]
cedersubstantiv~n, cedrarträd cedarvirke cedarwoodskrin av ceder äv. cedar[wood]…
teaksubstantiv~envirke teak[-wood]möbler av teak äv. teak[-wood]…; för sammansättn. jfr björk-
furusubstantiv~nvirke pine[wood]; hand. redwoodbord av furu deal…
lönnsubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasbot. maple[-tree]~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvirke maple[wood]
eksubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasträd oak[-tree]~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasvirke oak[-wood]möbler av ek äv. oak…
© NE Nationalencyklopedin AB