Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

viratransitivt verb~de, ~tallm. wind; t.ex. för prydnad wreathevira av, m.fl. beton. part.se linda
lindasubstantiv~n, lindorhist., för spädbarn swaddling-clothes (pl.)kväva…i sin linda bildl. nip…in the budligga i sin linda bildl. be in its infancytransitivt verb~de, ~tvira wind; svepa wrap; binda tie; t.ex. en stukad vrist bind up; spädbarn swaddlehon kan linda honom kring sitt [lill]finger she can twist him round her little finger
partikelverblinda inwrap up <i in>; jfr inlindadlinda omvira om på nytt rewindlinda om fingret [med någonting] tie something round one's finger
vecklatransitivt verb~de, ~tvira wind; svepa wrapveckla av t.ex. omslag unwrap, undoveckla ihop fold…up (together)veckla in ngt i ngt wrap sth [up] in sthveckla upp (ut) unfold; t.ex. paket undo; t.ex. karta open outveckla ut flagga el. segel unfurlveckla ut sig unfold; om flagga, segel unfurl
snotransitivt verbsnodde, snotthoptvinna twist; vira twine, wind; snurra twirl, turnvard., stjäla pinchreflexivt verbsnodde, snott~ sig a) linda sig twist, twine <om round>; trassla ihop sig get twisted (entangled), kink b) vard., skynda sig get cracking (moving); jfr skyndasno dig på! get a move on!, make it snappy!
partikelverbsno ihopeg. twist togethersno ihop t.ex. måltid el. sockerkaka knock upsno insnotrassla in sig i ngt get [oneself] entangled in sthsno omkringfara omkring run (rush, bustle, go bustling) around, scamper aboutsno påse sno, bovansno åt sigvard. grab hold of, pinch
© NE Nationalencyklopedin AB