Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vinstsubstgain; förtjänst profit, profits (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasavkastning yield, returns (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasutdelning dividenddet blir en ren vinst på 1 000 kronor there will be a net profit of 1000 kronorge vinst yield a profitsälja ngt med vinst sell sth at a profitjag gick dit på vinst och förlust I went there on the off chancei lotteri lottery prizehögsta vinsten the first prize
överskottsubstsurplus; vinst profit
avkastningsubstyield, proceeds (pl.)vinst profit
tillgodoräknaverbtillgodoräkna sig include, count in; t.ex vinst, belopp be credited with
utfallaverbom vinst go <nummerskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; om pengar become duelotten utföll med vinst it was a winning ticketutfalla till ngns fördel be favourable to sb
behållningsubståterstod remainder; saldo balance, balance in hand; vinst, utbyte profitha behållningutbyte av ngt profit by sth, benefit by sth
skosubstlågsko shoe; känga boot; halvkänga booteehästsko horse shoe
verbförse med skor shoesko sig göra sig oskälig vinst på ngns bekostnad line one's pocket at sb's expense
vinnaverbi strid, tävlan, spel wint.ex. tid, terräng gain <genom, med, by>vinnata in på ngn gain on sbha vinst profit < by>; ha nytta benefit < from>du vinner ingenting med att hota threats won't get you anywherevinna på en affär benefit from (by) a deal, profit from (by) a deal; tjäna pengar make money on a deal
2 renadjektivclean; oblandad pure; outspädd neatren choklad plain (ordinary) chocolateen ren förlust a dead lossdet är rena rama lögnen it is a downright lieen ren olyckshändelse a pure accidentrent samvete a clear conscienceen ren slump a mere chancerent spel fair playren vinst net profit, clear profitgöra rent städa etc. clean upgöra rent ett sår cleanse a wound
© NE Nationalencyklopedin AB