Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vinnatransitivt verb och intransitivt verbvann, vunniti strid el. tävling el. spel win; [lyckas] skaffa sig, t.ex. erfarenhet, tid, terräng gain; t.ex. inflytande äv. acquire; uppnå attain; få vinst profit < by>; [för]tjäna earn < on>; ha nytta benefit < from>vinna med 3–0 t.ex. i fotboll win 3–0utläses əʊ, skiljetecken mellan denna RCA och föreg. SEA saknasamer., win 3 nilvinna tid gain timeförsöka vinna tid play for timevinna ett pris win a prize; i lotteri äv. draw a prizevinna [i] tävlingen win the competitionvinna ngn för sin sak win sb for (over to) one's cause, enlist sb's interest on one's behalfvinnaen affär profit (benefit) from (by)…; tjäna pengar make money on (out of)…rummet vann på ommöbleringen the room gained by…vinnata in på ngn gain on sbvinna på spel win (make) money by gamblinghon (det) vinner i längden she (it) grows on youvinna över ngn i tävling win over sb, gain (win, score) a victory over sb, beat (defeat) sb
genklangsubstantiv~enecho; bildl. response, sympathyvinna (väcka) genklang meet with response (sympathy)
gillandesubstantiv~tapprovalvinna ngns gillande meet with sb's approval
walkoversubstantivoböjl., ensport. walkovervinna på walkover win by default
årsförbrukningsubstantiv~en, ~arannual consumptionvinna en årsförbrukningav tvättmedel win a year's supply of…
berömmelsesubstantiv~n, ~rryktbarhet fame, renown; heder el. ära creditvinna berömmelse äv. gain distinction
hästlängdsubstantiv~en, ~ersport. [horse-]lengthvinna med en hästlängd …by a length
burskapsubstantiv~ethist., borgarrätt freedom, franchisevinna burskap bli allmänt vedertagen be naturalized <i in>, be adopted <i into>
erkändadjektiv-käntacknowledged, recognized; om t.ex. organisation el. myndighet [officially] approved (recognized)allmänt erkänd som en duktig lärare universally recognized as…bli erkänd vinna erkännande obtain recognition
lotterisubstantiv~et, ~erlottery; bildl. äv. gamble; för välgörande ändamål äv. rafflevinna på lotteri win [a prize] in a lottery
© NE Nationalencyklopedin AB