Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vinnaverbi strid, tävlan, spel wint.ex. tid, terräng gain <genom, med, by>vinnata in på ngn gain on sbha vinst profit < by>; ha nytta benefit < from>du vinner ingenting med att hota threats won't get you anywherevinna på en affär benefit from (by) a deal, profit from (by) a deal; tjäna pengar make money on a deal
erövraverbconquer; inta capture; vinna win
gillandesubstapprovalvinna ngns gillande meet with sb's approval
sammanlagtadverbin allvinna sammanlagt win on aggregate
storkovansubstvard.vinna storkovan win a fortune, hit the jackpot
1 lagaadjektivvinna laga kraft gain legal force, become law
terrängsubstground, countrykuperad terräng hilly countryförlora terräng lose groundvinna terräng gain ground
tilltrosubsttro credit; förtroende confidence <till in>sätta tilltro till have confidence invinna tilltro om rykte etc. gain credence <hos with>
segraverbwin <över over>; vinna seger be victorious <över over>, triumph <över over>segra eller dö conquer or diesegra över besegra conquer; övervinna overcome
bifallsubstsamtycke assent, consentröna (vinna) bifall meet with approvalapplåder applause (sing.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasrop cheers (pl.)väcka stormande bifall call forth a volley of applause
© NE Nationalencyklopedin AB