Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vindlingsubstantiv~en, ~arwinding, meandering; anat. convolution; i snäckskal o.d. whorl
spiralsubstantiv~en, ~erspiral, helixpl.helixeshelicesskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasvindling äv. whorl, convolutiongå i spiral turn (wind) spirally (in a spiral)preventivmedel loop, coil, IUDförk. för intra-uterine device
kroksubstantiv~en, ~arhake el. häng~ el. met~ etc. hook äv. boxn.lägga ut sina krokar för ngn spread one's net for (try to catch) sbnappa på kroken bildl. swallow (rise to) the baitkrök[ning] bend, curve, turn; vindling windinggå i krokar om väg o.d. windvard.här i krokarna in these parts, about (near) here, hereaboutstypogr. swung dash
© NE Nationalencyklopedin AB