Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 villasubstantiv~n, villorvillfarelse illusion, delusiontransitivt verb~de, ~tvilla bort ngn confound sbvilla bort sig gå vilse lose one's way (oneself)
2 villasubstantiv~n, villorhus [private] house, detached house; amer. äv. home; spec. på kontinenten villa; enplans~ ofta bungalow; på landet ibland cottage
enplansvillasubstantiv~n, -villorone-storeyed house (villa), bungalow
femrumsvillasubstantiv~n, -villorfive-room[ed] house (villa)
tomtsubstantiv~en, ~erobebyggd building site, site [for building], piece of land (ground); mindre plot [of land]; speciellt amer. lot; kring villa o.d. garden; större grounds (pl.)
optiskadjektiv~toptic[al]optisk [bild]läsare data. optical scanneroptisk fiber optical fibreoptiskt glas optical glassoptisk [tecken]läsare data. optical character readerförk.OCRoptisk [tecken]läsning data. optical character recognitionförk.OCRoptisk villa optical illusionoptiskt vitmedel optical whitening agent
ovanpåprepositionon [the] top ofhan bor ovanpå oss …[in the flat] above usadverbon [the] top; i villa o.d. upstairsvem bor ovanpå? …above?, …in the flat (speciellt amer. apartment) above?, …on the floor above?; se äv. flyta ovanpåunder flyta
© NE Nationalencyklopedin AB