Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vilkenderapronomenwhich, whichever
vempronomenwho (objektsform who el. whom); vilkendera which, which of themvem där? who's there?; mil. who goes there?jag vet inte vem som kom I don't know who camevems är det? whose is it?vem det än är whoever it may be
© NE Nationalencyklopedin AB