Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vilkenpronomenvilket, vilkarel. a) självst.:med syftning på person who (som obj. whom, mera vard. who, efter prep. whom); med syftning på djur el. sak which; med syftning på person el. djur el. sak i nödvändig relativsats ofta that; jfr som b) fören. whichvilkens, vilkets, vilkas whose; jfr varshan bäddade själv, vilket inte händer så ofta he made his own bed, [a thing] which…dessa pojkar, vilka alla är bosatta i these boys, all of whom…dessa böcker, vilka alla är these books, all of which…det brev om vilket ni talar …[that (which)] you are talking about, …about which you are talkinginterr. a) i obegränsad betydelse what; självst. om person who (som obj. who[m], efter prep. whom) b) avseende urval, med utsatt eller underförstått 'av', which; självst. äv. which onepl. onesvilkens, vilkas whosevilka böcker har du läst? what (av ett begränsat antal which) books…?vilkenvad för slags tobak röker du? what tobacco…?vilken är vad heterSveriges största stad? what is…?vilka är Sveriges fyra största städer? what are…?slå upp i ordboken! – Vilken då? …Which one?vilkenav dem menar du? which [one] do you mean?vilka är de där pojkarna? who are…?han frågade vilket land jag kom från …what country I came fromjag vet inte vilken av dem som kom först …which of them came firsthar du hört vilken otur de har haft? …what bad luck they have had?
specialfall a)i relativsatser o. likn. uttr.vilken som helst, se helsthon är inte en tjej vilken som helst …just any (an ordinary) girlkan man säga vilket som helst (vard. vilket som)? av två saker can you say either?res vilken dag du vill …any day you likevilket av de två alternativen du än väljer whichever of the two alternatives you choose b)i utropvilken dag! what a day!vilken otur! what bad luck!vilket väder! what weather!vilka höga berg! what high mountains!
2 rötasubstantiv~n, vilken röta vard., tur what a piece (bit) of luck
eleganssubstantiv~ensmartness, elegancevilken elegans! what style (elegance)!, how smart!lösa uppgiften med stor elegans …great elegance
varifrånadverbinterr. from where; var…ifrån where…from; från vilken plats äv. from what placevarifrån har du fått hört det? where did you get that from?; vem har sagt det? who says so?; hur vet du det? how do you know?rel.:från vilken (vilket, vilka) from el. annan prep. which; jfr från; från vilken plats from where, from which placevarifrån20 % ska dras av from which must be deducted…varifrån han än kommer wherever he comes from
suckaintransitivt verb~de, ~tsigh <av with; efter for; över over, at>'vilken otur' suckade hon äv. …she said with a sigh
förtjusandeadjektivoböjl.allm. charming; härlig delightful, gorgeous; söt el. vacker lovely; utsökt exquisitevilken förtjusande…! äv. what an adorable (enchanting)…!
sagolikadjektiv~tfabulous; vard., underbar o.d. äv. gorgeous, gloriousen sagolik röra an incredible messvilken sagolik tur! what fantastic (incredible) luck!
nedrigadjektiv~tgemen el. simpel mean, dirty, lowvilken nedrig otur! what rotten luck!det är (var) nedrigtav dig att tro det! it is beastly (horrid)…!
otursubstantiv~enbad luck, ill-luck, misfortunevilken otur! what [a stroke of] bad luck!ha otur äv. be unlucky, have no luck <i in (i spel at)>
skandalsubstantiv~en, ~erscandal; scen [scandalous] scenevilken skandal! what a scandal!, how scandalous!det här är [en] skandal (rena skandalen)! this is a disgrace (starkare, ett illdåd o.d. an outrage)!
© NE Nationalencyklopedin AB