Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

viljestyrkasubstantiv~nwillpower
karaktärsubstantiv~en, ~erallm. character; beskaffenhet nature, quality; läggning disposition, mentality; viljestyrka willpowerjag har dålig karaktär skämts. I've got no willpower, I've got a weak character
© NE Nationalencyklopedin AB