Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vilasubstrest, reposeen stunds vila a little resti vila at rest
verbrest <mot against; on>saken får vila tills vidare the matter must rest there for the momenthär vilar… here lies…vila ut have a good restvila sig rest, take a rest
avkopplingsubstvila relaxation
rekreationsubstrecreation; vila rest
välförtjäntadjektivom t.ex. vila well-earned; om belöning well-merited; om t.ex. popularitet well-deserved
2 lagersubstbot. laurelvila på sina lagrar rest on one's laurels
rörelsesubstmotsats: vila motion; av levande varelse movementsätta fantasin i rörelse stir the imaginationsätta sig i rörelse begin to movevara i rörelse be in motionpolitisk etc. movementaffärsrörelse business, enterprise
kopplaverbcouple, couple up; radio. el. tele. connecthundar keep on a lead (amer. vanligen leash)
verb och partikelverbkoppla avvila relax; vard. take it easykoppla inansluta, t.ex. apparat plug in; anlita call inkoppla påelektr. switch on, turn onkoppla uppelektr. link up, connectkoppla urelektr. disconnectbil. declutch
2 lutaverblean <mot against>; slutta slope; vila el. stöda recline, restluta sig bakåt lean backluta sig fram (framåt) lean forwardluta sig ut genom fönstret lean out of the windowluta sig ned bend downvard.det lutar nog ditåt it looks like it, it looks that way
1 rosubstvila rest; frid peace; stillhet stillnessjag får ingen ro för honom he doesn't give me any peacejag gör det inte för ros skull I'm not doing it for funslå sig till ro make oneself comfortable; dra sig tillbaka settle down
liggaverbom person, djur lie; vila be lying down; vara sängliggande be in bed, lie in bed; sova, ha sin sovplats sleepligga sjuk be ill in bedligga lågt lie low, keep a low profileligga och läsa lie reading; i sängen read in bedligga och sova be sleepingligga med ha samlag med sleep with, go to bed withom saker, byggnader etc. lie; vara, befinna sig be; vara belägen be, be situated, lie, standhuset ligger nära stationen the house is close to the stationvar ska knivarna ligga? where do the knives go?det ligger i släkten it runs in the familyhuset ligger mellan två sjöar the house lies between two lakesrummet ligger åt (mot) gatan the room overlooks the streetsport.ligga först i tävling leadligga sist be lastligga under med ett mål be one goal down, be trailing by one goalom fågelhonaligga på ägg sit on her eggsligga och ruva be brooding
verb och partikelverbligga efterbe behind withligga frammelåt inte pengarna ligga framme don't leave the money lying aboutligga kvarligga kvar i sängen remain in bedligga kvar över natten stay the nightkan jag låta mina grejor ligga kvar? can I leave my things?ligga nereom t.ex. arbete be at a standstillligga tillligga bra till a) om t.ex. hus be well situated b) i t.ex. tävling be well placed, be in a good positionligga bra till för ngt passa be well-suited for sthligga bra till hos ngn be in sb's good booksligga illa till a) om t.ex. hus be badly situated b) i t.ex. tävling be badly placed, be in a bad positionligga illa till för ngt be unsuited for sthligga illa till hos ngn be in sb's bad booksta reda på hur saken ligger till find out how matters standsom det nu ligger till as things are now, the way things are nowligga underligga ute medjag ligger ute med pengar, I have money owing to meligga överstay overnight, stay the night
© NE Nationalencyklopedin AB