Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

viktsubstweightsälja efter vikt sell by weightgå ned i vikt lose weightgå upp i vikt put on weighthålla vikten keep one's weight downbetydelse importancefästa stor vikt vid ngt attach great importance to sth
unssubstvikt ounceinte ett uns not a scrap
pundsubstmyntenhet poundförk.£vikt poundförk.lb., pl. lb. el. lbs.
1 tonsubstvikt metric ton; britt. motsvarighet (1 016 kg) ton
ökningsubstincreaseen ökning i vikt an increase in weight
betydelsesubstmeaning, sense; vikt significance, importancedet har ingen betydelsespelar ingen roll it doesn't matterha stor betydelse be of great importance
ökaverbgöra större increase <med by>öka farten increase speed, acceleratebli större increase; växa grow; stiga riseöka i antal increase in numberöka i betydelse become more importantöka i vikt put on weight
minskaverbgöra mindre reduce <med by>; skära ned cut down <med by>; förminska decrease <med by>; sänka lowerbli mindre decrease, lessen, diminish; sjunka declineminska 5 kilo i vikt go down 5 kilos in weight
lösadjektivloose; löstagbar detachable; separat separate, singleen lös hund a dog off the leash, a stray doglös fri be at largevara lös hålla på att lossna be coming off; ha lossnat be off, have come off, be (have come) looseelden är lös a fire has broken out; som utrop fire, fire!ej hård el. fast loose; mjuk loose, softom ammunition etc. blankom rykte etc. baseless, groundlesslösa grunder on flimsy groundsköpa ngt i lös vikt buy sth loose
adverblös på ngn (ngt) attack sb (sth)
© NE Nationalencyklopedin AB