Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

viftaverbwavevifta på svansen om hund wag its tailvifta bort t.ex. flugor whisk away
vinkaverbge tecken beckon <åt to>; vifta wave <åt to>vinka av ngn wave sb offhan vinkade henne till sig he beckoned to her to come over to him
svängaverbswingvifta med wavevända turnsvänga om hörnet turn the cornersvänga åt höger turn to the rightvibrera vibrateom vind change
verb och partikelverbsvänga avsvänga in påen gata turn intosvänga omturn round; amer. turn around; om vind veer round
© NE Nationalencyklopedin AB