Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vidgatransitivt verb~de, ~twiden äv. bildl.; göra större:allm. enlarge; t.ex. metall expand; spänna ut el. t.ex. näsborrar dilatevidga sin horisont el. vidga sina vyer open one's mind, widen one's intellectual horizonreflexivt verb~de, ~tvidga sig widen äv. bildl., enlarge, expand, dilate; jfr vidga
synkretssubstantiv~enframför allt bildl. range of visionvidga sin synkrets bildl. widen one's horizon, broaden one's mind
horisontsubstantiv~en, ~erallm. horizon; eg. äv. skylinevidga sin horisont broaden one's mind, widen one's intellectual horizon…avtecknar sig mot horisonten …stands out against the horizon, …is on the skylinevid horisonten on the horizondet går över min horisont it is beyond me
borratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tbore <efter for>; brunn äv. sink; metall drill; tunnel cutborra ned huvudet i kudden bury one's face in the pillowborra hål i ngt bore (drill) a hole (resp. holes) in sthborra upp vidga ett hål widen a hole by boring
öppnatransitivt verb~de, ~topen äv. data.; låsa upp unlock; veckla ut open out, expandöppna för ngn open the door for…, let…inöppna kranen turn on the tapöppna ngns ögon för open sb's eyes to, undeceive sb as todörren öppnades av vaktmästaren the door was opened by…dörrarna öppnadesklockan 18 the doors [were] opened…de hörde dörren öppnas …the door open (opening)fönstren öppnas inåt …open inwardsvaruhuset öppnar klockan 9 …opens at nine o'clockreflexivt verb~de, ~töppna sig open; slå ut äv. expand; vidga sig open out
© NE Nationalencyklopedin AB