Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vidareutbildningsubstantiv~en, ~arfurther education (training)
antatransitivt verb-tog, -tagitta emot el. t.ex. plats take; säga ja till el. t.ex. erbjudande el. inbjudan el. kallelse acceptacceptera som elev o.d. admit, accept; mil. o.d. enrol; godkänna approve, passde som antagits till vidareutbildning those accepted for further education (training)gå med på el. godkänna accept; t.ex. förslag äv. agree to, approve; lagförslag passförutsätta assume; formellare presume; förmoda suppose; vard. expectantag nu att… now supposing (suppose now) that…jag antar det I suppose (expect) sogöra till sin, tillägna sig, t.ex. idé adopt; lära äv. embraceanta namnet… take (assume) the name of…under antaget namn under an assumed name assumeanta fast konsistens set; hårdna hardenanta oroväckande proportioner assume alarming proportions
© NE Nationalencyklopedin AB