Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vidareadjektiv och adverbytterligare further; mera more; i rum farther, further; i tid longerflyga vidare fly on <till to>läsa vidare read on, go on readingse vidare sid. 5 see also page fiveoch så vidare and so ontills vidare så länge for the present; tills annat besked ges until further noticeutan vidare resolut straight off; genast at onceinte (inget) vidare bra not very good, not too goodhan är ingen vidare lärare he is not much of a teacher
dessutomadverbbesides; vidare furthermore
osv.förk. för och så vidareetc.
svartögdadjektivblack-eyed; se blå-för vidare sammansättningar
bakverksubstpastry; se vidare bakelseo. kaka
spanskföddadjektivSpanish-born; se svensk-för vidare sammansättningar
spisningsubstutan vidare spisning without further ado
finskföddadjektivFinnish-born; se vidare svensk-för sammansättningar
vidgningsubstbli vidare widening; bli större enlargement, expansion
ryskföddadjektivRussian-born; se svensk-för vidare sammansättningar
© NE Nationalencyklopedin AB