Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

vice versaadverbvice versa lat.
viceadjektivoböjl. (attr.)vice-, deputyvice ordförande vice-chairman osv.; jfr ordförandevice talman deputy speakervice versa, se vice versa
omväntadverbinversely; å andra sidan on the other handoch (eller) omvänt and (or) vice versa lat.
tvärtomadverbon the contrary; långtifrån quite the reverse; i stället instead [of that]tvärtom! on the contrary!, far from it!göra [precis] tvärtom do [just (exactly)] the opposite (contrary, reverse) <mot of>…och (eller) tvärtom …and (or) vice versa lat. (the reverse)nej, snarare tvärtom no, rather [just] the opposite (contrary, reverse)
© NE Nationalencyklopedin AB